Sieć Top Secret w lipcu osiągnęła 20 mln zł obrotów

Obroty sieci modowej Top Secret w lipcu wyniosły około 20 mln zł. Cała Grupa Redan, uwzględniająca również wyniki sklepów dyskontowych TXM, w minionym miesiącu uzyskała około 38 mln zł przychodów.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w lipcu br. wyniosła ok. 20 mln zł i była niższa o ok. 12% niż w lipcu ubiegłego roku. W ujęciu narastającym od początku roku sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 132 mln zł i była o ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w lipcu br. wyniosły 2,5 mln zł, co oznacza spadek o 15% w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret osiągnęła poziom 19,5 mln zł i była o 3% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lipca br. wyniosła 37,2 tys. m2 i była o 3% wyższa niż w tym samym momencie 2018 r.

„W minionym roku nasza oferta wakacyjna była szersza. Wynikało to z nieco większego zamówienia towarów oraz niewykonania planów sprzedaży na rynkach zagranicznych. Przełożyło się to wprawdzie na wyższe obroty w lipcu ubiegłego roku, jednak w końcowym rozrachunku zostaliśmy również z wyższym poziomem niesprzedanych produktów na koniec sezonu. Dlatego w bieżącym roku planowo zredukowaliśmy poziom zamówienia, co wpłynęło na zmniejszenie przychodów. Utrzymujemy natomiast znacznie lepszą strukturę zapasów przed nadchodzącym sezonem jesiennym, który jest bardzo ważny w naszej branży” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w lipcu br. wyniosła ok. 18 mln zł, co oznacza spadek o 30% w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec lipca składała się z 292 sklepów własnych o łącznej powierzchni 72,7 tys. m2, która była o ok. 30% niższa niż na koniec lipca 2018 r. Narastająco od początku roku sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 146 mln zł i zł i była niższa o ok. 24% w ujęciu r./r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w lipcu br. wyniosły ok. 0,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23%.  Narastająco przez pierwszych siedem miesięcy tego roku było to ok. 3,5 mln zł czyli o ok. 13% mniej w ujęciu r./r.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w lipcu br. osiągnęła ok. 38 mln zł przychodów, czyli o 22% mniej niż rok wcześniej. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 278 mln zł i była w ujęciu r./r. niższa o ok. 14%. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec lipca wyniosła 109,9 tys. m2, czyli o 22% mniej w odniesieniu do lipca 2018 r.

2019 08 07_Grupa Redan wyniki sprzedaży w lipcu 2019 r_Informacja prasowa