Sieć Top Secret w listopadzie poprawiła marżę na nowej kolekcji

Listopadowe obroty Top Secret wyniosły około 21 mln zł. Na sprzedaży nowej kolekcji jesień/zima 2019 uzyskana została jednocześnie wyższa o kilka punktów procentowa marża handlowa niż rok wcześniej. Większy był jednak również udział wyprzedawanych towarów z poprzednich sezonów co spowodował, że łączna marża była na porównywalnym poziomie w ujęciu r./r.

Sprzedaż towarów Top Secret w listopadzie br. wyniosła łącznie ok. 21 mln zł i była niższa o ok. 7% porównując do listopada poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 8% r./r. i wyniosła 34,1 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 209 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

„W minionym miesiącu na towarach z kolekcji jesień/zima 2019 po raz pierwszy w tym roku wypracowaliśmy wyższą o kilka punktów procentowych marżę handlową w ujęciu r./r. Ze względu jednak na 11% udział w sprzedaży towarów z poprzednich sezonów w krajowych sklepach Top Secret, wobec 1% rok temu, łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach była na porównywalnym poziomie r./r.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu wyniosły 2,6 mln zł co oznacza spadek o 27% w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 29,5 mln zł i była ok. 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

„Sytuację w e-commerce w listopadzie lepiej odzwierciedla poziom zamówień klientów, który zmniejszył się o 6% r./r., niż zmiana poziomu sprzedaży, ze względu na przesunięcie momentu zaewidencjonowania sprzedaży towarów zamówionych podczas istotnych akcji promocyjnych Black Friday i Cyber Monday. W 2018 r. akcje te miały miejsce w przedostatnim tygodniu listopada, a zatem sprzedaż została zaewidencjonowana jeszcze w listopadzie. W 2019 r. zamówienia zebrane podczas Black Friday, ze względu na układ kalendarza, zostały wysłane w dużej części już w grudniu, w którym także przypadał już Cyber Monday. Wyniki listopada są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 0,6 mln zł, co obniży łączną marżę wygenerowaną w tym miesiącu” – dodał Bogusz Kruszyński.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.

2019 12 05_Grupa Redan wyniki sprzedaży w listopadzie 2019 r_Informacja prasowa