Sprzedaż Top Secret niższa, ale na wyższej marży

Pomimo wznowienia handlu w galeriach handlowych liczba klientów odwiedzających sklepy sieci Top Secret  była w maju niższa o połowę w ujęciu r./r. W efekcie spadła też sprzedaż, ale poprawiła się efektywność sklepów. Osoby wchodzące do salonu częściej dokonywały zakupów. Dzięki niższym upustom i większemu udziałowi towarów z bieżącej kolekcji wzrosła również marża handlowa.

Sprzedaż towarów Top Secret w maju 2020 r. wyniosła łącznie ok. 9 mln zł i była niższa o ok. 48% porównując do maja poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret od początku roku wyniosła ok. 44 mln zł i była ok. 51% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W maju sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 7 mln zł i była o 47% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 7% r./r. Pomimo przywrócenia handlu w galeriach handlowych i uruchomienia niemalże wszystkich sklepów poziomy sprzedaży są dużo niższe r./r. Wejścia do sklepów były o połowę niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością w postaci wyższego wskaźnika paragonów do liczby wejść klientów. Z drugiej strony nastąpił wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie niższych cen zakupu bieżącej kolekcji oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów– powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w maju 2020 r. wyniosły 1,3 mln zł co oznacza spadek o 48% w stosunku do maja 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 8,5 mln zł i była ok. 40% niższa niż rok wcześniej. „W maju, podobnie jak w poprzednich miesiącach br., na spadku sprzedaży zaważyła przede wszystkim znacząco mniejsza oferta towarów z sezonu jesień/zima 2019 r. W roku ubiegłym, po sezonie jesień/zima 2018 r., zostały relatywnie duże zapasy niesprzedanych towarów, które były wyprzedawane w sklepie internetowym na głębokich upustach. W maju br. nastąpił wzrost udziału w sprzedaży towarów z bieżącego sezonu wiosna/lato, dzięki czemu – pomimo ogólnego spadku obrotów – został wypracowany w e-commerce taki sam wolumen marży na sprzedaży” – dodał Bogusz Kruszyński.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec maja 2020 wyniosła 30,1 tys. m2 i była o 20% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Z tego 58% zmniejszenia wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca 2019 r. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.