Sprzedaż Top Secret obciążona skutkami zakazu handlu

W pierwszej dekadzie marca sprzedaż Top Secret była na porównywalnym poziomie  w ujęciu r./r. Wprowadzony zakaz handlu spowodował jednak załamanie obrotów. Większy udział w ofercie asortymentu z nowej wiosennej kolekcji oraz niższe upusty na towary z poprzednich sezonów wpłynął natomiast na lekki wzrost realizowanej marży.

Sprzedaż towarów Top Secret w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59% porównując do marca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret od początku roku wyniosła ok. 33 mln zł i była ok. 38% niższa niż rok wcześniej.

„Sprzedaż w ramach sklepów Top Secret w Polsce czyli głównego kanału dystrybucji, wyniosła 4,5 mln zł i była o 63% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 3% r./r. O ile do 10 marca odnotowywaliśmy porównywalne w ujęciu r./r. poziomy sprzedaży, to wprowadzone ograniczenia działania sklepów w galeriach handlowych i wzrost niepewności konsumentów spowodowały praktycznie zanik sprzedaży, nawet w tych sklepach, które nie zostały bezpośrednio objęte zakazem handlu. Z drugiej strony nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie wzrostu o 4 p.p. udziału bieżących kolekcji w obrotach oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów– powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w marcu 2020 r. wyniosły 1,8 mln zł co oznacza spadek o 51% w stosunku do marca 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 5,4 mln zł i była ok. 42% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. „Sprzedaż on-line również została dotknięta sytuacją w kraju co przełożyło się na znaczne spadki wejść i sprzedaży w tym kanale, szczególnie w pierwszych dniach po wprowadzeniu ograniczeń. Realizowane poziomy sprzedaży były już lepsze r/r w ostatnim okresie marca” – dodał Bogusz Kruszyński.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca 2020 wyniosła 30,8 tys. m2 i była o 16% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Z tego 70% zmniejszenia wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się za granicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca 2019 r. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.