Strategia Grupy Redan

Strategia Grupy Kapitałowej Redan zakłada:

  • koncentrację działalności na projektowaniu, marketingu i detalicznej sprzedaży odzieży codziennego użytku
  • dywersyfikację oferty na rynku odzieżowym poprzez zaoferowanie odpowiednio dopasowanych wyrobów do potrzeb różnych grup klientów.

Grupa Redan działa na dwóch segmentach rynku odzieżowego, które charakteryzują się innymi cechami:

  • rynek dyskontowy jest relatywnie odporny na wahania popytu oraz posiada duże możliwości rozwoju numerycznego, natomiast cechuje go relatywnie mały potencjał wzrostu marży;
  • rynek modowy jest dużo bardziej wrażliwy na wahania koniunktury, ale – dzięki oparciu na sile własnych marek – daje możliwość uzyskiwania znacznie wyższych marż oraz posiada duży potencjał rozwoju międzynarodowego.

Ta dywersyfikacja stabilizuje sytuację Grupy Redan w okresach dekoniunktury oraz daje jej duży potencjał rozwoju.