Strategia Grupy Redan

Strategia Grupy Kapitałowej Redan zakłada:

  • koncentrację działalności na projektowaniu, marketingu i detalicznej sprzedaży odzieży codziennego użytku
  • dywersyfikację oferty na rynku odzieżowym poprzez zaoferowanie odpowiednio dopasowanych wyrobów do potrzeb różnych grup klientów.

Grupa Redan w ramach rynku odzieżowego działa w segmencie fashion. Rozwój prowadzony jest w  oparciu o silne marki własne.  Dają one możliwość uzyskiwania wysokich marż oraz zapewniają duży potencjał rozwoju międzynarodowego.