Strategia Redan

Strategia Redan zakłada:

  • Ścisłą współpracę ze spółkami z grupy kapitałowej Top Secret Sp. z o.o. w zakresie realizowania operacji logistycznych oraz świadczenia usług m.in. w zakresie IT, zarządzania finansami oraz HR. W perspektywie najbliższych lat obsługa operacji marki Top Secret pozostanie podstawowym obszarem działalności
  • Dywersyfikację działalności poprzez oferowanie zewnętrznym podmiotom usług logistycznych oraz usług w zakresie IT w ramach posiadanych i rozwijanych kompetencji
  • Rozwijanie sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz w ramach kanału e-commerce, co prowadzi do wzrostu osiąganej marży na sprzedaży