Top Secret kontynuuje wzrostowy trend

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wyniosły 123,4 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Grupa pogłębiła jednocześnie stratę w ujęciu r./r. Główną przyczyną było znaczne pogorszenie wyników segmentu dyskontowego TXM. To skutek niewłaściwego zaopatrzenia sklepów w konsekwencji problemów jakie pojawiły się podczas wdrażania nowego systemu SAP. Segment modowy Top Secret osiągnął poprawę w ujęciu r./r. potwierdzając kontynuowanie wzrostowego trendu.

Segment modowy Top Secret w I kwartale 2017 r. osiągnął 51,1 mln zł obrotów, czyli o 5,8% mniej niż rok wcześniej. Marża handlowa również zmniejszyła, ale tylko o 2,7% do 20,2 mln zł. Jednocześnie udało się obniżyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu aż o 9,7% w ujęciu r./r. W efekcie na poziomie wyniku na sprzedaży segment modowy zanotował 3,2 mln zł straty, ale był to wynik o 2,0 mln zł lepszy wynik niż rok wcześniej. Top Secret w pierwszych trzech miesiącach br. zanotowało 3,6 mln zł straty przed opodatkowaniem, względem 4,4 mln zł straty rok wcześniej.

„W sprawozdaniu za pierwszy kwartał br. widzimy kontynuację pozytywnych tendencji obserwowanych już we wcześniejszych okresach. Wyniki się poprawiają pomimo zmniejszenia obrotów, które jest następstwem zaplanowanych działań: bardziej trafnego zaplanowania wielkości kolekcji jesień/zima 2016 r. przez co mogliśmy ograniczyć jej wyprzedaż w I kwartale oraz ograniczenia powierzchni sklepów marki Troll, która teraz jest oferowana przede wszystkim online”– stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA. – „Pozytywne efekty wzrostu marży będą wyraźnie widoczne w raporcie za II kwartał br. Jestem przekonany, że w tym roku w części modowej przekroczymy próg rentowności.

Z kolei w segmencie dyskontowym TXM w I kwartale br. przychody zwiększyły się r./r. o 1,8% do 72,3 mln zł. W tym okresie marża handlowa wzrosła r./r. o 1,1% do 29,4 mln zł. Natomiast koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się o 33,1%. Spółka miała 11,5 mln zł straty na sprzedaży względem 1,7 mln zł straty poniesionej w poprzednim roku. Z kolei na poziomie wyniku przed opodatkowaniem TXM zanotowało 11,3 mln zł straty, w porównaniu do 2 mln zł straty rok wcześniej. Radykalne pogorszenie wyników było konsekwencją nieodpowiedniego zatowarowania sklepów, w związku z problemami jakie pojawiły się podczas wdrażania systemu klasy ERP. Po lutym i marcu kiedy nastąpiła ich kumulacja procesy logistyczne, magazynowe i sprzedażowe powoli dochodzą do pełnej sprawności. Jesteśmy przekonani, że korzyści z wdrożenia nowego systemu, w postaci zwiększenia sprzedaży i marży, pojawią się w wynikach kolejnych okresów” – dodał Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w I kwartale br. uzyskała 123,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 1,5% w ujęciu r./r. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc r./r. o 13,1% do 64,4 mln zł. W efekcie Grupa Kapitałowa wykazała 14,5 mln zł straty na działalności operacyjnej względem 6,7 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Grupa Redan zanotowała także 14,5 mln zł straty na poziomie wyniku całkowitego, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -9,9 mln zł, w porównaniu do 6,7 mln zł straty w I kwartale 2016 r.

2017 05 30_Grupa Redan_1Q2017 r _Informacja prasowa