Top Secret kontynuuje zwiększanie osiąganej marży

Segment modowy Grupy Redan w listopadzie br. kontynuował pozytywny trend wyraźnej poprawy marży handlowej. To efekt systematycznego zwiększania udziału bieżącej wysokomarżowej kolekcji w  sprzedaży Top Secret, co z nawiązką rekompensuje mniejszą sprzedaż towarów z poprzednich sezonów. Obroty Grupy Redan, uwzględniające również sprzedaż segmentu dyskontowego TXM, wyniosły w listopadzie br. około 54 mln zł i były na porównywalnym poziomie w ujęciu r./r.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w listopadzie br. wyniosła ok. 20 mln zł i była o 5% niższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. „Pomimo spadku sprzedaży listopad był dla nas kolejnym udanym miesiącem, w którym kontynuowaliśmy pozytywną tendencję w zakresie wzrostu marży handlowej. To efekt lepszego zarządzania towarem i systematycznego zwiększenia sprzedaży bieżącej wysokomarżowej kolekcji, która z nawiązką zastępuje mniejszą sprzedaż towarów z poprzednich sezonów z niższą marżą. Jest to szczególnie widoczne w e-commerce. W sklepach marki Top Secret w Polsce cały czas osiągamy wzrost sprzedaży. Na zmniejszenie obrotów całego segmentu nadal wpływ ma zmniejszanie powierzchni handlowej sieci głównie w związku z zamykaniem sklepów Troll i przenoszeniem sprzedaży artykułów tego brandu wyłącznie do kanału e-commerce. To proces, który również zapewnia nam poprawę osiąganej marży” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec listopada br. wyniosła 37,4 tys. m2 i była na poziomie o 10% niższym niż w tym samym momencie 2016 r. Narastająco od początku roku obroty całego segmentu modowego wyniosły ok. 207 mln zł i były o 4% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w listopadzie br. wyniosła około 34 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. „Pomimo, iż wciąż odczuwamy skutki nieprecyzyjnego zatowarowania sieci z pierwszej połowy roku, – przychody osiągnięte w listopadzie oceniamy pozytywnie. Nadal pracujemy nad poprawą oferty, działań operacyjnych oraz zaopatrzenia sklepów. Jesteśmy przekonani, że kolejne kwartały pokażą, iż obraliśmy słuszny kierunek, a nasze wyniki finansowe będą systematycznie poprawiane” – powiedział Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A. „Jesteśmy na dobrej drodze aby przyrost sprzedaży w odniesieniu do powierzchni sklepów był co najmniej równy wzrostowi wielkości sieci” -– dodaje Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM S.A.

Sieć TXM na koniec listopada br. składała się z 402 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,3 tys. m2, która była o 10% wyższa niż na koniec listopada 2016 r. W ujęciu narastającym sprzedaż TXM od początku roku wyniosła ok. 335 mln zł i była wyższa o ok. 2% w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w listopadzie br. osiągnęła ok. 54 mln zł przychodów i były one na zbliżonym poziomie do uzyskanych w tym samym okresie rok temu. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec listopada wyniosła 143,7 tys. m2, co oznacza wzrost o 4% w odniesieniu do listopada 2016. Narastająco po jedenastu miesiącach tego roku obroty Grupy Redan wyniosły łącznie około 542 mln zł i były niższe o ok. 0,5% w ujęciu r./r.

2017 12 06_Grupa Redan wyniki sprzedaży w listopadzie 2017 r_Informacja prasowa