Top Secret poprawia marżę

W sprzedaży sieci modowej Top Secret rośnie udział towarów z nowej kolekcji. To wpływa na wzrost marży i poprawę wyniku, mimo spadku obrotów związanych ze zmniejszeniem powierzchni handlowej. W segmencie dyskontowym TXM typowy coroczny wzrost zakupów artykułów szkolnych przesunął się na początek września. W efekcie obroty Grupy Redan w sierpniu br. wyniosły 49 mln zł i były o 7% niższe niż przed rokiem.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w sierpniu br. wyniosła ok. 17 mln zł i była o 13% niższa względem ubiegłego roku. W tym sprzedaż online w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu sięgnęła 2,3 mln zł, co oznacza spadek o 15% w porównaniu do sierpnia 2016 r. Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec sierpnia br. wyniosła 37,6 tys. m2 i była na poziomie o 10% niższym niż w tym samym momencie 2016 r.

„W sierpniu w sklepach Top Secret zanotowaliśmy podobne obroty w ujęciu rok do roku, ale wyraźnie więcej sprzedawaliśmy towarów z nowej kolekcji. To wpływa na wzrost marży i wyniku. Spadek sprzedaży w ramach całego segmentu to efekt naszych decyzji prowadzących do dalszego wzrostu efektywności działania. W szczególności wynika ze zmniejszenia powierzchni sieci sklepów marki Troll w związku z przeniesieniem dystrybucji tego brandu do internetu. Z kolei zmniejszenie obrotów w sklepach online związane jest z mniejszym udziałem towarów wiosennych i letnich z poprzednich sezonów, których po prostu już praktycznie nie mamy” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Obroty całego segmentu modowego narastająco od początku roku wyniosły około 146 mln zł i były o 4% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym sprzedaż sklepów www.topsecret.pl i www.topsecret.ua wyniosła 20,2 mln zł i była o 6% niższa niż w poprzedniego roku.

Z kolei szacunkowa sprzedaż zrealizowana w segmencie dyskontowym TXM w sierpniu br. wyniosła około 32 mln zł, co oznacza spadek o 4% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. W tym przychody sklepu internetowego www.txm.pl wyniosły około 0,9 mln zł i były o 9% wyższe w ujęciu r./r. W ujęciu narastającym sprzedaż odzieżowej sieci dyskontowej od początku roku wyniosła ok. 229 mln zł i była na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. W tym sprzedaż sklepu online wyniosła ok. 5,7 mln zł i była 11% wyższa w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec sierpnia br. składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,4 tys. m2, która była o 19% wyższa niż na koniec sierpnia 2016 r.

„W sierpniu br. mieliśmy do czynienia z bardzo wysoką bazą porównawczą, ponieważ w poprzednim roku ten miesiąc pod względem sprzedaży był wyjątkowo udany. Zanotowaliśmy wówczas wzrost obrotów w sklepach porównywalnych o ponad 11%.  Dodatkowo wyłączając obroty zrealizowane w zeszłym roku na rynku czeskim, z którego w tym roku się wycofaliśmy, dynamika sprzedaży byłaby jeszcze o około 2% wyższa. W wynikach minionego miesiąca widoczne jest również przesunięcie na początek września typowego wzrostu zakupów artykułów oferowanych w ramach akcji ‘powrót do szkoły’. W pierwszych dniach września osiągamy z tego powodu istotnie lepszą dynamikę w ujęciu rok do roku” – powiedział Bogusz Kruszyński, p.o. Prezesa Zarządu TXM S.A.

W efekcie Grupa Redan w sierpniu br. osiągnęła około 49 mln zł przychodów, czyli o 7% mniej niż w tym samym okresie rok temu. Narastająco po ośmiu miesiącach tego roku obroty wyniosły łącznie około 375 mln zł i były niższe o 2% w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej Grupy Redan na koniec sierpnia br. wyniosła 141,9 tys. m2, co oznacza 10% wzrost względem sierpnia 2016 r.

2017 09 06_Grupa Redan wyniki sprzedaży w sierpniu 2017r_Informacja prasowa