Top Secret z lekką zadyszką w marcu

Obroty sieci modowej Top Secret w marcu osiągnęły poziom 18 mln zł czyli nieco mniej niż rok wcześniej. Jednym z powodów było opóźnienie świątecznego impulsu zakupowego, który w tym roku wystąpi w pierwszej połowie kwietnia. Cała Grupa Redan, uwzględniająca także sieć dyskontową TXM, w minionym miesiącu uzyskała 40 mln zł obrotów.

„Sprzedaż zrealizowaną w marcu przez sieć Top Secret oceniamy jako umiarkowaną. Wprawdzie w ujęciu rok do roku odnotowaliśmy lekki spadek obrotów, ale wynikał on głównie z warunków pogodowych i dłuższego niż rok wcześniej okresu wyprzedaży poprzedniej kolekcji. Zabrakło również typowego świątecznego impulsu zakupowego związanego ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. W tym roku przypadnie on dopiero w kwietniu” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA. „Odczuwamy także pogłębiony efekt niedziel niehandlowych, powodujący przesunięcie sprzedaży z mniejszych miejscowości do dużych galerii handlowych” – dodał.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w marcu br. wyniosła ok. 18 mln zł i była niższa o ok. 8% niż w marcu ubiegłego roku. W ujęciu narastającym od początku roku sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 53 mln zł i była o ok. 8% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w marcu br. wyniosły 3,8 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret osiągnęła poziom 9,8 mln zł i była o 14% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca br. wyniosła 36,8 tys. m2 i była na poziomie zbliżonym jak w tym samym momencie 2018 r.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w marcu br. wyniosła ok. 22 mln zł, co oznacza spadek o 20% w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec marca składała się z 375 sklepów własnych o łącznej powierzchni 100,0 tys. m2, która była o 5,8% niższa niż na koniec marca 2018 r. Narastająco od początku roku sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 64 mln zł i zł i była niższa o ok. 12% w ujęciu r./r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w marcu br. wyniosły ok. 0,5 mln zł, co oznacza spadek o 12%.  Narastająco przez pierwsze trzy miesiące roku było to ok. 1,8 mln zł, czyli o ok. 8% mniej w ujęciu r./r.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w marcu br. osiągnęła ok. 40 mln zł przychodów, czyli o 15% mniej niż rok wcześniej. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 117 mln zł i była w ujęciu r./r. niższa o ok. 4%. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec marca wyniosła 136,9 tys. m2, czyli o 4% mniej w odniesieniu do marca 2018 r.

2019 04 04_Grupa Redan wyniki sprzedaży w marcu 2019 r_Informacja prasowa