Top Secret zakłada dalszy wzrost zysków

Sieć modowa Top Secret w 2017 roku osiągnęła dodatnie wyniki na wszystkich poziomach rachunku wyników. W tym na poziomie sprzedaży wypracowała 4,8 mln zł zysku, czyli aż o 10,5 mln zł więcej niż rok wcześniej. To efekt utrzymującego się już od dwóch lat trendu wzrostu marży handlowej, przy ograniczaniu ponoszonych kosztów. Dlatego Top Secret zakłada powrót do rozwoju sieci handlowej. Dzięki dźwigni operacyjnej oczekiwany jest dalszy znaczący wzrost efektywności segmentu modowego Grupy Redan. Z kolei sieć dyskontowa TXM, będąca drugim  segmentem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, w minionym roku mocno obciążyła jej wyniki. Wdrażany ambitny program restrukturyzacji TXM powinien jednak szybko przynieść oczekiwane efekty w postaci odbudowy zysków.

Sieć Top Secret w 2017 roku znacząco poprawiła wyniki finansowe. Pomimo spadku przychodów o 4,1% do 240,4 mln zł sieć modowa zanotowała dużo wyższą rentowności. To efekt wzrostu poziomu marży handlowej o 3,6 p.p. do 46,1% oraz konsekwencji w ograniczeniu kosztów o 5,6% w ujęciu r./r. Dzięki temu sieć Top Secret wypracowała 4,8 mln zł zysku na sprzedaży, czyli aż o 10,5 mln zł więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

„Wzrostowy trend wyników utrzymuje się już od dwóch lat. To efekt konsekwentnego wdrażania strategii zorientowanej na poprawę marży oraz ścisłej kontroli kosztów. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z rozwoju sprzedaży w krajowej sieci Top Secret, będącej głównym kanałem dystrybucji tej marki. Podstawą sukcesu były zmiany koncepcyjne w kolekcji polegające na zwiększeniu różnorodności charakteru oraz cen i jakości produktów w trakcie sezonu. Umożliwiło to zwiększenie dotarcia do grupy docelowej klientów, a w rezultacie wzrost udziału sprzedaży w pierwszych cenach i obniżenie poziomu udzielanych upustów. Cały czas kluczowe jest prawidłowe zarządzanie towarem w trakcie sezonu i roku, zapewniające jeszcze lepsze dopasowanie produktów do momentu sprzedaży i w ten sposób umożliwiające skrócenie cyklu życia produktów. Nadal będziemy koncentrować się na przyspieszeniu sprzedaży w pierwszych cenach poprzez dostarczanie produktów szybciej rotujących, tematycznych z kategorii tzw. fast fashion” – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

„W minionym roku osiągnęliśmy założone parametry rentowności umożliwiające wdrożenie kolejnego etapu strategii. Dlatego po spadku powierzchni handlowej wynikającym głównie z zamknięcia salonów marki Troll i przeniesienia jej dystrybucji do e-commerce, wracamy do rozwoju sieci sklepów’ – dodał Bogusz Kruszyński. Top Secret planuje powiększanie sieci w tempie od 2 do 3,5 tys. m2 rocznie, co daje ok. 20 sklepów netto w skali roku. Tempo rozwijania sieci będzie wprost skorelowane z osiąganymi rezultatami oraz dostępnością powierzchni. Na koniec minionego roku sieć Top Secret w Polsce miała 225 placówek.

„Jesteśmy przekonani o możliwości dalszej poprawy marży handlowej i utrzymaniu kosztów w ryzach. Przy planowanym wzroście powierzchni handlowej oczekujemy efektów dźwigni operacyjnej, który zapewni dalszy znaczący wzrost rentowności segmentu modowego” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Z kolei segment dyskontowy TXM pomimo wzrostu przychodów o 2,3% r/r do 386,4 mln zł, zanotował w roku 2017 stratę netto. Najistotniejszym czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie wyników, był spadek sprzedaży w sklepach porównywalnych oraz brak wzrostu sprzedaży adekwatnej do wzrostu powierzchni sklepów. To efekt niedostosowanego asortymentu do sklepów o większym formacie, których liczba szybko rosła, dysfunkcyjnego towarowania sklepów będącego następstwem nieumiejętnego wdrożenia systemu ERP, a w konsekwencji spadku wejść klientów do sklepów. Zarząd TXM obecnie realizuje szybki proces unowocześnienia firmy. „Jesteśmy przekonani, że wdrażany w TXM ambitny program restrukturyzacji szybko przyniesie oczekiwane efekty w postaci odbudowy zysków”– powiedział Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w 2017 roku uzyskała 626,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 0,3% w ujęciu r./r. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -21,2 mln zł, względem 0,3 mln zł na plusie rok wcześniej.

2018 04 24_Grupa Redan_wyniki 2017 r _Informacja prasowa