Top Secret zwiększa udział nowej wiosennej kolekcji

Marża procentowa wypracowana przez sieć Top Secret w lutym br. była o 14,9 p.p. wyższa w ujęciu r./r. To głównie efekt zwiększenia w sprzedaży udziału nowej kolekcji, a także niższych upustów udzielanych klientom zarówno na towar wyprzedażowy oraz artykuły wiosenne.

Sprzedaż towarów Top Secret w lutym 2020 r. wyniosła łącznie ok. 12 mln zł i była niższa o ok. 28% porównując do lutego poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 14% r./r. i wyniosła 31,5 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret od początku roku wyniosła ok. 24 mln zł i była ok. 29% niższa niż rok wcześniej.

„W lutym sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 9 mln zł i była 13% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 2% w ujęciu r./r. W roku poprzednim po sezonie jesienno-zimowym pozostał nadmierny zapas towaru. W związku z tym w okresie wyprzedaży prowadziliśmy bardzo aktywne działania promocyjne prowadzące do wyższej sprzedaży. W roku bieżącym wartość zapasu towarów z kolekcji jesienno-zimowej w sklepach Top Secret była o 62% niższa, co przełożyło się na sprzedaż niższą o 59%. Zarówno na wyprzedawanej kolekcji jesienno-zimowej, ale także na kolekcji wiosennej zostały w bieżącym roku ograniczone upusty udzielane klientom. Spowodowało to, wraz ze wzrostem udziału w sprzedaży nowej kolekcji wygenerowanie znacznie wyższej łącznej marży procentowej na wszystkich kolekcjach + 14,9 p.p. r./r.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w lutym br. wyniosły 1,9 mln zł co oznacza spadek o 36% w ujęciu r./r. Był on spowodowany znacznie niższą sprzedażą wyprzedawanej kolekcji jesienno-zimowej. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 3,6 mln zł i była ok. 37% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku..

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.