W lipcu zmniejszyło się odchylenie sprzedaży r./r. w sklepach Top Secret

Sprzedaż Top Secret zrealizowana w lipcu br. w sklepach Top Secret wyniosła ok. 13 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Oznacza to poprawę, bo w czerwcu odchylenie to wynosiło -30%, a w maju -47%.

„W lipcu nadal odnotowaliśmy spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce. Wynika on przede wszystkim z nadal utrzymującego się niższego o 30% r./r. wskaźnika wejść do sklepów. Tylko częściowo zostało to skompensowane wyższą wartością paragonów” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan. „W perspektywie kolejnych miesięcy liczymy na dalsze zmniejszenie dystansu do obrotów z roku poprzedniego” – dodaje.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w lipcu 2020 r. wyniosły 2,4 mln zł i były na poziomie takim samym jak w lipcu 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 12,5 mln zł i była ok. 36% niższa niż w lipcu 2019 r. Pomimo spadku obrotów r./r. wypracowany został wyższy wolumen marży na sprzedaży internetowej.

Ogółem sprzedaż towarów Top Secret w lipcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 17 mln zł i była niższa o ok. 18% porównując do lipca poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marki Top Secret na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 28,6 tys. m2, tj. była o 23% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Spadek powierzchni wynika przede wszystkim z zamknięć sklepów na Ukrainie i w Rosji, a także ze zmniejszenia sieci outletowej.