Wzrost marży zrekompensował spadek sprzedaży Top Secret w kwietniu

W kwietniu br. sprzedaż Top Secret spadła o 16% w ujęciu r./r. To głównie efekt zmniejszenia średniej ceny sprzedaży produktów w związku z nagłym ociepleniem. Wzrosła sprzedaż tańszych T-shirtów zaś zmniejszyła się sprzedaż droższych kurtek przejściowych. Na poziomie wyników spadek sprzedaży segmentu modowego został jednak zrekompensowany przez wzrost marży handlowej. Uwzględniając również wyniki dyskontowej spółki TXM wchodzącej w skład Grupy Redan jej obroty wyniosły łącznie 50 mln zł, co oznacza spadek o 3% względem poprzedniego roku.

„Wyniki kwietniowej sprzedaży oceniamy pozytywnie. Spadek obrotów związany był głównie ze zmianą struktury oferowanych produktów ze względu na nagłe nadejście wysokich temperatur. W efekcie w uproszczeniu zdecydowanie wzrosła sprzedaż T-shirtów zaś zmniejszyła się sprzedaż kurtek przejściowych. Spowodowało to zmniejszenie średniej ceny sprzedaży, co odbiło się na łącznym wolumenie sprzedaży. W kwietniu utrzymywaliśmy natomiast długookresowy trend wzrostu marży, który zrekompensował spadek sprzedaży” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA. „W kwietniu odnotowaliśmy również spadek sprzedaży w kanale B2C. Wynikało to z przesunięcia szczytu zakupów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, który w tym roku przypadał na marzec” dodał Bogusz Kruszyński.

W efekcie w segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w kwietniu br. wyniosła ok. 18 mln zł i była o 16% niższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym okresie o 7% zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec kwietnia br. 36,3 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 66 mln zł i była 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w kwietniu 2018 wyniosły 2,2 mln zł co oznacza spadek o 19% w stosunku do kwietnia 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 10,7 mln zł i była 4% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w kwietniu br. wyniosła ok. 32 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do kwietnia br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 105 mln zł i była ok. 3% wyższa niż w roku poprzednim. Sieć TXM na koniec kwietnia składała się z 398 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,9 tys. m2, która była o 0,3% wyższa niż na koniec kwietnia 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w kwietniu br. wyniosły ok. 0,6 mln zł co oznacza wzrost o 7% w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwsze cztery miesiące roku było to ok. 2,5 mln zł i były wyższe o ok. 3% w ujęciu r./r.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników kwietnia. Szczególnie cieszy nas fakt, iż kolejny miesiąc z rzędu odnotowaliśmy zauważalnie wyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do przyrostu sieci. Widzimy pierwsze efekty wdrażanej nowej strategii komunikacji, dzięki której chcemy docierać do obecnych, ale co ważniejsze – nowych klientów. Biorąc pod uwagę liczbę osób odwiedzających nasze sklepy w kwietniu, wierzymy, że zmierzamy w dobrym kierunku” – stwierdził Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w kwietniu br. osiągnęła ok. 50 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 3% względem poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 171 mln zł i była niższa o ok. 1% w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec kwietnia br. wyniosła 142,2 tys. m2, czyli o 2% mniej w odniesieniu do kwietnia 2017 r.

2018 05 09_Grupa Redan wyniki sprzedaży w kwietniu 2018 r_Informacja prasowa