Znaczny wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych Top Secret w marcu

O 23% w ujęciu r./r. wzrosła w marcu br. sprzedaż w krajowych sklepach sieci Top Secret, czyli w głównym kanale dystrybucji sektora modowego GK Redan. Uwzględniając również wyniki dyskontowej spółki TXM wchodzącej w skład Grupy jej obroty wyniosły łącznie 47 mln zł, co oznacza poprawę o 7% względem poprzedniego roku.

„Sprzedaż w krajowej sieci Top Secret, będącej głównym kanałem dystrybucji tej marki, rozwija się bardzo dobrze. Pomimo braku handlu w dwie niedziele oraz utrzymujących się niskich temperatur, zwiększyliśmy w marcu obroty na polskim rynku aż o 23% w ujęciu rok do roku, przy czym wzrost w sklepach porównywalnych sięgnął 20%. To bardzo dobry wynik, który potwierdza atrakcyjność naszej oferty i jej dopasowanie do oczekiwań klientów” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA. „W minionym miesiącu mieliśmy też niestety do czynienia ze sporym spadkiem sprzedaży działalności zagranicznej. Na rynku ukraińskim wiązało się to ze zmianą zasad rozliczeń z partnerami franczyzowymi, osłabienia kursu hrywny oraz zmniejszenia powierzchni sklepów. Rynek jest obiecujący, bo patrząc tylko na sprzedaż w sklepach porównywalnych uzyskaliśmy wzrost sprzedaży liczonej w hrywnach o 32%. Z kolei na rynku rosyjskim spadek obrotów wynikał z przesunięcia sprzedaży, co było związane ze zmianami zasad współpracy z klientami.  Dołożyło się do tego także osłabienie rubla wobec złotego. Na obu zagranicznych rynkach w kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy i utrzymania sprzedaży na poziomie co najmniej zeszłego roku” – dodał Bogusz Kruszyński.

W rezultacie w segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w marcu br. wyniosła ok. 19 mln zł i była o 3% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym okresie o 7% zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec marca br. 36,8 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 49 mln zł i była 1% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w marcu 2018 wyniosły 3 mln zł co oznacza wzrost o 28% w stosunku do marca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 8,6 mln zł i była 12% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w marcu br. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do marca br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 73 mln zł i była 2% wyższa niż w roku poprzednim. Sieć TXM na koniec marca składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,2 tys. m2, która była o 3% wyższa niż na koniec marca 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w marcu br. wyniosły ok. 0,6 mln zł co oznacza wzrost o 5% w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwsze trzy miesiące roku było to ok. 1,9 mln zł i były wyższe o ok. 2% w ujęci r./r.

Sprzedaż w ubiegłym miesiącu oceniamy umiarkowanie pozytywnie. Biorąc pod uwagę niesprzyjającą naszej branży pogodę oraz fakt, że był to pierwszy miesiąc z zakazem handlu w niedziele, wzrost przychodów o 9% w ujęciu rocznym uznajemy za dobry prognostyk na kolejne miesiące. Tym bardziej, że dynamika wzrostu sprzedaży wyprzedziła wzrost powierzchni naszych sklepów” – stwierdził Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w marcu br. osiągnęła ok. 47 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 7% względem poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 122 mln zł i była nieznacznie wyższa w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec marca br. wyniosła 142,9 tys. m2, czyli o 1% więcej w odniesieniu do marca 2017 r.

2018 04 06_Grupa Redan wyniki sprzedaży w marcu 2018 r_Informacja prasowa